Uniwersalny bok - Model 55       

      długość lufy: 63,5cm, długość całkowita: 106cm, waga: 3,2 - 3,6kg

      Uniwersalny bok - Model 55 w następujących wersjach:
      - kniejówka-bok (model 55 BF)
      - ekspres-bok (model 55 B)
      - sztucer górski (ekspres-bok o dwóch różnych kalibrach - model 55 BS)
      - bok śrutowy (model 55 F)

           - bardzo wysoka jakość wykonania i materiału
           - wymienne lufy mogą zostać zamontowane w późniejszym etapie (w fabryce) we wszystkich czterech wersjach boków
              opisanych powyżej, dwa języki spustowe: przedni wyposażony w przyspiesznik
           - system ryglujący: podwójny rygiel Greenera (system ryglujący Kerstena) i pojedyncze gniazdo blokady luf
           - broń dla strzelców praworęcznych z niemiecką baką
           - system Anson lub zamki boczne
           - grawerunki: w wersji Anson „de luxe"- jedno zwierzę na każdej stronie, w wersji z bocznymi zamkami „de luxe" -
             trzy zwierzęta na każdej stronie zgodnie z życzeniem klienta
           - modele 55 B i 55 F posiadają wyrzutnik (eżektor)
           - w modelu 55 BS oba języki spustowe posiadają przyspiesznik

 

Uniwersalny bok - Model 55 Kaliber
55 BF

Śrut: 20/70, 20/76,16/70, 12/70, 12/76. Kula: 22 Hornet, .222 Rem. (Mag), 5,6x50 (R) Mag, 5,6x 52 R, 6x70 R, .243 Win., 6,5x55 SM, 6,5x57 (R), 6,5x65 (R) RWS, .270 Win., 7x57 (R), 7x65 R, .308 Win., .30-06, 30 R Blaser, 8x57 I(R)S, 8x57 RS, 9,3x74 R, .300 Win. Mag., .375 H&H Mag.

55 B 7x57 (R), 7x65 R, .308 Win., .30-06, 30 R Blaser, 8x57 I(R)S, 8x57 RS, 9,3x74 R, .300 Win., .375 H&H Mag., .416 Rigby, .458 Win. Mag., .470 N.E.
55 BS mała i duża kula 7x57 (R), 7x65 R, .308 Win., .30-06, 30 R Blaser, 8x57 I(R)S, 8x57 RS, 9,3x74 R, .300 Win., .375 H&H Mag., .416 Rigby, .458 Win. Mag., .470 N.E.
55 BS mała i duża kula .22 Hornet, .222 Rem. (Mag), 5,6x50 (R) Mag, 5,6x 52 R, 6x70 R, .243 Win., 6,5x55 SM, 6,5x57 (R), 6,5x65 (R) RWS, 7x65 R, .308 Win., .30-06, 30 R Blaser
55 F 20/70, 20/76, 16/70